نمونه سوالات مسابقات آزمایشگاهی پایه دهم دوره دوم متوسطه مرحله شهرستانی(کتبی وعملی)+فرم های داوری

نمونه سوالات مسابقات آزمایشگاهی پایه دهم دوره دوم متوسطه مرحله شهرستانی(کتبی وعملی)+فرم های داوری

نمونه سوالات مسابقات آزمایشگاهی پایه دهم دوره دوم متوسطه مرحله شهرستانی(کتبی وعملی)+فرم های داوری

نمونه سوالات مسابقات آزمایشگاهی پایه دهم دوره دوم متوسطه مرحله شهرستانی(کتبی وعملی)+فرم های داوری

 

 

 

 

 

 

 

این پکیج شامل آزمون های زیر می باشد:

1- آزمون کتبی(تئوری) مسابقات آزمایشگاهی مرحله شهرستانی پایه دهم شامل 9 عدد سوال تستی و تشریحی، همراه با سوالات طراحی آزمایش  

فرمت:word قابل ویرایش و آماده پرینت

2-آزمون عملی بخش زمین شناسی: 4 عدد سوال     همراه با فرم داوری بخش زمین شناسی  فرمت:word قابل ویرایش و آماده پرینت

3- آزمون عملی بخش زیست شناسی: 3عدد سوال   همراه با فرم داوری بخش زیست شناسی   فرمت:word قابل ویرایش و آماده پرینت

4- آزمون عملی بخش شیمی : 4 عدد سوال     همراه با فرم داوری بخش شیمی              فرمت:word قابل ویرایش و آماده پرینت

5- آزمون عملی بخش فیزیک : 5 عدد سوال       همراه با فرم داوری بخش فیزیک     فرمت:word قابل ویرایش و آماده پرینت     

       

 فرم های داوری نمونه سوالات مسابقات آزمایشگاهی پایه دهم دوره دوم متوسطه مرحله شهرستانی(کتبی وعملی)

 

قسمتی از متن سوالات آزمون ها:

     

ایستگاه زمین شناسی- بررسی نقشه های عارضه نگاری

 

شرح انجام آزمایش :

 

یک سیب زمینی نامتقارن شیاردار را از وسط نصف کنید. سپس با فاصله های یکسان به صورت موازی برش بزنید و یک خلال چوبی از وسط آنها عبور دهید.

یک سمت سیب زمینی را که شیار دار است نشانه گذاری کنید تا موقعیت آن، هنگام رسم ثابت بماند.

با مداد، خطی به دور بزرگترین برش سیب زمینی ؛ رسم و سپس آن را از خلال خارج کنید.

دور سایر برش ها را به ترتیب از بزرگ ترین به کوچک ترین برش، منحنی رسم کنید.

 

در نقشه های عارضه نگاری هر یک از منحنی های بسته، یک منحنی میزان خوانده می شود که نقاط هم ارتفاع را به هم وصل نموده است.

یک سیب زمینی گرد و متقارن را از وسط نصف کنید و مراحل بالا را روی مقوای دیگری تکرار کنید.

منحنی های میزان دو سیب زمینی را با یکدیگر مقایسه کنید و به پرسش ها پاسخ دهید.

1) هرچه شیب سطح سیب زمینی بیشتر باشد، منحنی ها به هم نزدیک تر است یا از هم دورتر؟

بر روی نقشه عارضه نگاری زیر:

2) پست ترین نقطه را با علامت X مشخص کنید.

3) در کدام قسمت نقشه بیشترین شیب دیده می شود؟ نشان دهید.

4) در جاده کوهستانی برای اتصال نقطه M به N باید تونل احداث شود یا پل؟چرا؟

                                                                                                                

ایستگاه شیمی- اثر کربن دی اکسید هوای بازدمی روی محلول ها

 

شرح انجام آزمایش :

 

چهار لوله آزمایش بردارید. در 2لوله مقداری محلول برمو تیمول بلو به عنوان یک نمونه و در 2 لوله دیگر به همان مقدار، محلول آب آهکی که از صافی عبور داده اید را به عنوان نمونه دوم بریزید.

از هر نمونه یک لوله را به عنوان شاهد در نظر بگیرید وبا نی جداگانه ای ، درون محلول لوله های آزمایش دیگر بدمید.

1) پس از دمیدن در محلول درون لوله ها، چه تغییری روی می دهد؟

                                                 

 تهیه شده توسط سایت فایلکده برتر